Seminář Supervizované modely v statistickém systému R aneb od importu dat ke scoring modelu

http://fis.vse.cz/seminar-supervizovane-modely-v-statistickem-systemu-r-aneb-od-importu-dat-ke-scoring-modelu/