Souborné zkoušky z vedlejších specializací – červen/srpen 2023

Souborné zkoušky z vedlejších specializací vypisovaných katedrou statistiky a pravděpodobnosti  se budou konat ve dnech 5. – 8. 6. 2023 a dále 21. – 24. 8. 2023 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Studenti, kteří mají/budou mít splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální předmět, a to nejpozději do 15. 5. 2023 na červnový termín zkoušek. Na srpnový termín se studenti budou hlásit až od 1. 6. 2023, nejpozději do 28. 6. 2023.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zivalova@vse.cz co nejdříve, nejpozději  do 29. 5. 2023 pro červnový termín, a do 29. 6. 2023 pro srpnový termín. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání potvrzení.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.