Souborné zkoušky z vedlejších specializací – červen 2024

Souborné zkoušky z vedlejších specializací vypisovaných katedrou statistiky a pravděpodobnosti  se budou konat ve dnech 3. – 7. 6. 2024 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry). Konkrétní termín bude stanoven vedením katedry zveřejněn u příslušného mimosemestrálního kurzu v InSIS.

Studenti, kteří mají/budou mít splněny podmínky pro složení souborné zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální předmět, a to nejpozději do 13. 5. 2024, 12:00 hodin.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zivalova@vse.cz co nejdříve, nejpozději  do 28. 5. 2024.  Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání potvrzení.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.