Souborné zkoušky z vedlejších specializací – srpen 2022

Souborné zkoušky z vedlejších specializací vypisovaných katedrou statistiky a pravděpodobnosti  se budou konat ve dnech 23. – 25. 8. 2022 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Studenti, kteří mají/budou mít splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální předmět, a to nejpozději do 30. 6. 2022 (15:00 hod.).

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zivalova@vse.cz co nejdříve, nejpozději rovněž do 30. 6. 2022. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání potvrzení.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.