Státní a souborné zkoušky z vedlejších specializací – srpen 2021

Státní a souborné zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Insurance Mathematics, Analýza sociálně ekonomických dat  a Kvantitativní analýza se budou konat ve dnech 23. – 26. 8. 2021 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Studenti se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální předmět, a to nejpozději do 24. 6. 2021.

Student musí před konáním státní nebo souborné zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zivalova@vse.cz co nejdříve, nejpozději do 28. 6. 2021. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání potvrzení.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.