Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2009

Vážení studenti,
v souvislosti s přechodem na ISIS došlo ke změnám v přihlašování na státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací. Pro zdárný průběh státních zkoušek žádáme studenty o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB co nejdříve, nejpozději do 29. 4. 2009. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek během května 2009,
  • k výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře,
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu,
  • termíny státních bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce jsou stanoveny na 17. 6. 2009, jejich počet bude záviset na počtu studentů přihlášených do 29. 4. 2009
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 25. 5. 2009 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde.

Děkujeme za pochopení.