Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2011

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 28. 4. 2011. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším
  • státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat v týdnu 13. – 17. 6. 2011, přesné  termíny jednotlivých státních bakalářských zkoušek  budou zveřejněny dodatečně podle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do konce května t.r.; splnění studijních povinností doloží na sekretariát katedry v úředních hodinách Registračním listem potvrzeným studijní referentkou do 30.5.2011
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 11. května 2011 do 15,00 hodin na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS.