Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2012

Pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobněv úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB  nejpozději do 26. 4. 2012. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším
  • státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 19. a 20. června 2012, podle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do konce května t.r.; splnění studijních povinností doloží na sekretariát katedry v úředních hodinách Registračním listem potvrzeným studijní referentkou nejpozději do 8.6.2012
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 14. května 2012 do 11,30 hodin na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být řádně vložena v ISIS.

Děkujeme za pochopení.