Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2014

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. NB 445 nejpozději do 28. 4. 2014. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším
  • státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 24. a 25. 6. 2014, podle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny studijní    povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky a obhajoby BP nejpozději do 16. 6. 2014 (výsledky vloženy v ISIS); kontrola splnění studijních povinností  přihlášených studentů bude probíhat studijními referentkami průběžně
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 19. května  2014 do 11,30 hodin!!!!! na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce s určením oponenta práce a práce již musí být vložena v ISIS.

 

Děkujeme za pochopení.