Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2017

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 28. 4. 2017. Je rovněž nutné se přihlásit  na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ i v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.,
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, o způsobu přihlášení do InSIS a dalším,
  • státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 15. a 16. 6. 2017 (podle počtu přihlášených studentů),
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 8. 6. 2017; kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentky,
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 22. května 2017 do 15,00 hodin!!!!! na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS.

Děkujeme za pochopení.