Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2018

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 30. 4. 2018. Je rovněž nutné se přihlásit  na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ i v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.,
  •  při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, o způsobu přihlášení do InSIS a dalším,
  •  státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 13. a 14. 6. 2018 (podle počtu přihlášených studentů),
  •  upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 5. 6. 2018; kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentky,
  •  odevzdání bakalářské práce nejpozději do 21. května 2018 do 11,30 hodin!!!!! na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS.

Děkujeme za pochopení.