Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2019

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 13. a 14. 6. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

 Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.