Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2011

Vážení studenti, pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • termín státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářské práce je stanoven na 26. ledna (případně 27. ledna) 2011
  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB co nejdříve,  nejpozději do 9. 12. 2010. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek začátkem ledna.
  • k výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších krocích
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 4. ledna 2011 do 11,30 hodin na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student potvrzení od studijní referentky o splnění všech podmínek pro složení bakalářské státní zkoušky a dále vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce. Práce již musí být vložena v ISIS.