Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – únor 2018

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně vúředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 11. 12. 2017. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, o způsobu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích
  • státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 1. 2. 2018
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 22. 1. 2018; kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentky průběžně
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 10. ledna 2018 do 11,30 hodin!!!!! na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být řádně vložena v InSIS.

Děkujeme za pochopení.