Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – pokyny k přihlašování

Vzhledem k novému Studijnímu informačnímu systému dojde letos k podstatným změnám v přihlašování na státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací. Pro zdárný průběh žádáme studenty o následující: 1) studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakal. práce OSOBNĚ na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č.445NB co nejdříve NEJPOZDĚJI DO 12.12.2008. Je rovněž nutné přihlásit se i předběžně v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek během ledna. 2) Termíny státních zkoušek a obhajoby bakalářské práce budou vypsány na první polovinu února 2009 (v závislosti na počtu studentů přihlášených do 12.12.08). 3) Při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu! 4) Odevzdání bakalářské práce bude nutné do 12.1.2009 na katedře – přesné pokyny budou zveřejněny.