Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikační prací – leden 2020

Státní zkoušky z hlavní specializace, obhajoby diplomových prací a státní bakalářské zkoušky se budou konat ve dnech 28. 1. – 30. 1. 2020 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám diplomových a bakalářských prací, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání diplomových prací a přihlášení na příslušné mimosemestrální kurzy nejpozději 2. 12. 2019.

Odevzdání bakalářských prací a přihlášení na příslušné mimosemestrální kurzy nejpozději 9. 12. 2019.