Státní závěrečné zkoušky leden 2019

Státní zkoušky z hlavní specializace, obhajoby diplomových prací a státní bakalářské zkoušky se budou konat ve dnech 29. 1. – 31. 1. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

 

Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám diplomových a bakalářských prací, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS.

 

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

 

Odevzdání diplomových prací nejpozději 3. 12. 2018.

Odevzdání bakalářských prací nejpozději 10. 12. 2018.