Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2010

Vážení studenti,
pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 30. 4. 2010. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.  Je rovněž nutné přihlásit se na státní zkoušku  „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek v prvním týdnu zkouškového období
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích
  • termíny státních závěrečných zkoušek  budou stanoveny na začátek června 2010
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 14. 5. 2010 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde;  při odevzdání práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci  podepsané vedoucím práce.

Termín státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace je 8.6.2010 (případně 9.6.2010 podle počtu studentů).  Termín obhajoby diplomové práce je 10.6.2010.

Děkujeme za pochopení.