Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2014

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. NB 445 nejpozději do 28. 4. 2014. V tomto semestru je přihlášení na katedře velice důležité vzhledem k  posunutí semestru a zkouškového období!!! K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné přihlásit se na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích
  • státní zkoušky se budou konat 11. a 12. června 2014 a obhajoby diplomových prací se budou konat 13. června 2014,podle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 6. června 2014 (výsledky musí být vloženy v ISIS, kontrola splnění přihlášených studentů bude probíhat průběžně studijní referentkou)
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 12. května 2014 (11,30 hodin)!!!! na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS!!!

Děkujeme za pochopení.