Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2015

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedrystatistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 30. 4. 2015. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné přihlásit se na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích
  • státní zkoušky se budou konat 8. června 2015 a obhajoby diplomových prací se budou konat 9. června 2015.
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 2. června 2015
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 13. května 2015 (15,00 hodin)!!!! na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS!!!

 Děkujeme za pochopení.