Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2018

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  •  studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 30. 4. 2018. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné se přihlásit na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ i v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.,
  •  při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích,
  •  státní zkoušky se budou konat 5. a 6. června 2018 a obhajoby diplomových prací se budou konat 6. a 7. června 2018, podle počtu přihlášených studentů,
  •  upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 30. května 2018, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka,
  •  odevzdání diplomové práce nejpozději do 14. května 2018 (11,30 hodin)!!!! na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS!!!

 Děkujeme za pochopení.