Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen a srpen 2019

Státní zkoušky hlavní specializace Statistika a obhajoby diplomových prací se budou konat ve dnech 5. a 6. 6. 2019 a 22. a 23. 8. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

 Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistika.

Přihlašování na srpnový termín státních zkoušek a obhajob diplomových prací je 1. – 27. 6. 2019.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.