Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2009

Vážení studenti,
v souvislosti s přechodem na ISIS došlo ke změnám v přihlašování na státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací. Pro zdárný průběh státních zkoušek žádáme studenty o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB co nejdříve, nejpozději do 29. 4. 2009. Je rovněž nutné přihlásit se na státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce „předběžně“ v případě, že student chce SZZ skládat a předpokládá splnění všech podmínek během května 2009,
  • k výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře,
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu,
  • termíny státních závěrečných zkoušek a obhajoby diplomové práce jsou stanoveny na 15. 6. a 16. 6. 2009, jejich počet bude záviset na počtu studentů přihlášených do 29.4.2009,
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 25. května 2009 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde.

Děkujeme za pochopení.