Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – srpen 2010

Termín státních zkoušek a obhajob diplomových prací byl stanoven na 30.8., případně 31.8.2010.

1)  Studenti se na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace  přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti, č. dv. 445NB nejpozději do 9. 7. 2010.

2) Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně při odevzdání diplomové práce, a to do 30.6.2010 (viz pokyny pro odevzdání diplomových prací).

3)  K přihlášení není nutné předkládat žádné formuláře. Při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích.