Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – únor 2010

Vážení studenti,
pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 14.12. 2009. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.  Je rovněž nutné přihlásit se na státní zkoušku  „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek v první polovině ledna.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích
  • termíny státních závěrečných zkoušek  jsou stanoveny na 2. února 2010 a obhajoby diplomové práce na 3. února 2010
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 7. ledna 2010 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde;  při odevzdání práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci  podepsané vedoucím práce.

Děkujeme za pochopení.