Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – únor 2011

Vážení studenti,  pro zdárný průběh státních zkoušek Vás žádáme o následující:

  • termíny státních závěrečných zkoušek jsou stanoveny na 1. února (případně 2. února) 2011 a termín obhajoby diplomové práce na 3. února 2011
  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 9. 12. 2010. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné přihlásit se na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek v první polovině ledna.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 16. prosince 2010 do 11,30 hodin na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS.