Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – září 2009

Vážení studenti,
v souvislosti s přechodem na ISIS došlo ke změnám v přihlašování na státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací. Pro zdárný průběh státních zkoušek žádáme studenty o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 15.7. 2009. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu
  • termíny státních závěrečných zkoušek  jsou stanoveny na 16.9.2009 a obhajoby diplomové práce na 17.9.2009,
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 24.8. 2009 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde. (upozorňujeme studenty, že při odevzdání práce bude vyžadováno Potvrzení podepsané vedoucím práce)

Děkujeme za pochopení.