Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace – srpen 2017

  • Studenti, se na srpnový termín státní zkoušky z hlavní specializace, přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti v úředních hodinách nejpozději do 5. 6. 2017. Na mimosemestrální kurzy se studenti v InSIS zatím nepřihlašují !!
  • Při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích (např. o způsobu případného odhlášení ze SZZ).
  • Státní zkoušky se budou konat dne 21. 8. 2017.
  •  Upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 21. června 2017, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka.
  • Na konkrétní termín státní zkoušky budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem cca týden před konáním státních zkoušek.

 Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.