Státní zkouška z vedlejší specializace – Insurance Mathematics – leden/ únor 2017

Státní zkouška z vedlejší specializace Insurance Mathematics se koná v úterý 31. ledna nebo  ve středu 1. února 2017.

Studenti, kteří by chtěli konat stání zkoušku v tomto termínu, se musí přes InSIS zapsat do kurzu 4IM (Státní zkouška z vedlejší specializace) nejpozději do konce prosince 2016.

Studenti musí nejpozději do 25. ledna 2017 splnit všechny studijní povinnosti potřebné k této státní zkoušce (složit všechny povinné i volitelné zkoušky stanovené studijním plánem). Studijní referentka příslušné fakulty zkontroluje splnění všech studijních povinností a vystaví studentům formulář zvaný registrační list, který je nutné odevzdat na sekretariátu  katedry statistiky a pravděpodobnosti (NB 445) do 25. ledna 2017.

V případě, že nebudete schopni zúčastnit se státní zkoušky, nezapomeňte se včas odhlásit a nahlásit tuto skutečnost sekretářce katedry statistiky a pravděpodobnosti  (do 25. ledna).

Rozpis (rozvrh) zkoušky bude rozeslán později emailem.