Státní zkoušky a obhajoby prací – červen a srpen 2020

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z HLAVNÍ SPECIALIZACE A OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ – ČEVEN A SRPEN 2020

Státní zkoušky z hlavní specializace Statistika a obhajoby diplomových prací se budou konat ve dnech 8. – 10. 6. 2020 a 24. a 25. 8. 2020 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistika. 

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání diplomových prací pro červnový termín je nejpozději do 4. 5. 2020.

Odevzdání diplomových prací pro srpnový termín je nejpozději do 24. 6. 2020.

 

STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY VČETNĚ OBHAJOB BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ – ČERVEN 2020

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 15. a 16. 6. 2020 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Všechny důležité podrobnosti ke zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání bakalářských prací pro červnový termín je nejpozději do 11. 5. 2020.