Státní zkoušky a obhajoby SRPEN 2020

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z HLAVNÍ SPECIALIZACE A OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ – SRPEN 2020

 Státní zkoušky z hlavní specializace Statistika a obhajoby diplomových prací se budou konat 24. a 25. 8. 2020 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

 Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistika.

 Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

 Odevzdání diplomových prací pro srpnový termín je nejpozději do 25. 6. 2020.

 

STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY VČETNĚ OBHAJOB BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ – SRPEN 2020

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 24. a 25. 8. 2020 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Všechny důležité podrobnosti ke zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání bakalářských prací pro červnový termín je nejpozději do 25. 6. 2020.

 

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍCH SPECIALIZACÍ – SRPEN 2020

Státní zkoušky z vedlejších specializací Analýza sociálně ekonomických dat (4AD) Pojistné inženýrství (4PI), Insurance Mathematics (4IM) a Kvantitativní analýza (4KA) se budou konat ve dnech 24. – 25. 8. 2020.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději do 25. 6. 2020.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách (případně zašle mailem na zivalova@vse.cz) co nejdříve, nejpozději do 30. 6. 2020. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.