Státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2017

 Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 28. 4. 2017. K tomuto přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné se přihlásit na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ i v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.,
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích,
  • státní zkoušky se budou konat 7. případně 8. června 2017 a obhajoby diplomových prací se budou konat 8. případně 9. června 2017, podle počtu přihlášených studentů,
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 1. června 2017, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka,
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 15. května 2017 (11,30 hodin)!!!! na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v InSIS!!!

Děkujeme za pochopení.