Státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – únor 2014

Vážení studenti,

pro zdárný průběh státních zkoušek vás žádáme o následující:

  • studenti se přihlásí na státní závěrečnou zkoušku z hlavní specializace a na obhajobu diplomové práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 4. 12. 2013. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře. Je rovněž nutné přihlásit se na státní závěrečnou zkoušku „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích
  • státní zkoušky se budou konat 3. případně 4. února 2014 a obhajoby diplomových prací se budou konat 4. února 2014, podle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 22. ledna 2014
  • odevzdání diplomové práce nejpozději do 7. ledna 2014 (11,30 hodin)!!!! na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/; při odevzdání diplomové práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS!!!

 Děkujeme za pochopení.