Státní zkoušky z hlavní specializace – srpen 2013

  • Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z hlavní specializace, se na termín přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti v úředních hodinách nejpozději do 24. 6. 2013.
  • Na mimosemestrální kurzy se studenti v ISIS zatím nepřihlašují !!!
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalších nutných krocích (např. o způsobu  případného odhlášení ze SZZ)
  • státní zkoušky se budou konat dne 26. 8. 2013
  • na konkrétní termín státní zkoušky budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem cca týden před konáním státních zkoušek.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry  na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. Koncem června se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.