Státní zkoušky z vedlejších specializací Analýza sociálně ekonomických dat, Kvantitativní analýza, Pojistné inženýrství a Insurance Mathematics – srpen 2018

Státní zkoušky z vedlejších specializací Analýza sociálně ekonomických dat, Kvantitativní analýza, Pojistné inženýrství a Insurance Mathematics,  se budou konat 27. 8. případně 28. 8. 2018, (podle počtu přihlášených studentů na jednotlivé státní zkoušky).

Studenti, kteří chtějí státní zkoušku skládat v srpnovém termínu, se přihlásí v době 8. – 22. 6. 2018 přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz. Prosíme o důsledné dodržení termínu přihlašování!!!!!!

Student musí předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát KSTP v úředních hodinách nejpozději do 28. 6. 2018 do 11,30 hodin. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O dnu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem nejpozději týden před jejím konáním.