Státní zkoušky z vedlejších specializací – červen 2019

Státní zkouška z vedlejší specializace Analýza sociálně ekonomických dat (4AD) se bude konat ve dnech 4. – 6. 6. 2019 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (4PI), Insurance Mathematics (4IM) a Kvantitativní analýza (4KA) se budou konat dne 24. 6. 2019.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to na 4AD nejpozději do 24. 5. 2019 a na 4PI, 4IM a 4KA nejpozději do 5. 6. 2019.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách (případně zašle mailem na zivalova@vse.cz) co nejdříve, pro 4AD nejpozději 30. 5. 2019 a pro 4PI, 4IM a 4KA nejpozději 17. 6. 2019. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.