Státní zkoušky z vedlejších specializací – červen 2020

Státní zkoušky z vedlejších specializací Analýza sociálně ekonomických dat (4AD) Pojistné inženýrství (4PI), Insurance Mathematics (4IM) a Kvantitativní analýza (4KA) se budou konat ve dnech 8. – 10. 6. 2020.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději do 22. 5. 2020.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách (případně zašle mailem na zivalova@vse.cz) co nejdříve, nejpozději do 28. 5. 2020. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.