Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat se budou konat dne 31. ledna 2012.

Studenti, kteří mají splněny podmínyk pro složení státní zkoušky z těchto vedlješích specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 23. 1. 2012. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky.

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O hodině státní zkoušky budou informováni mailem.