Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat – červen 2012

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat se budou konat dne 11. nebo 12. června 2012, (případně 14. 6. 2012 u VS 4PI, a to podle počtu přihlášených).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 1. 6. 2012. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní vypsaný termín státní zkoušky!!! Případné problémy s dodržením termínu odevzdání RL budou řešeny individuelně při osobním jednání na sekretariátu katedry.

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.