Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat – srpen 2013

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat se budou konat dne 26.8.2013, případně 27.8.2013 (podle počtu přihlášených).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí po 11.6.2013 přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 27. 6. 2013. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní vypsaný termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O dnu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem cca týden před státní zkouškou.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry  na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. Koncem června se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.