Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat – únor 2011

Byl stanoven termín státních zkoušek  z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat, a to na 1. února (případně 2. února) 2011.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz. Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po předložení Registračního listu. 

Registrační list, na kterém bude mít student od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky z vedlejší specializace, předloží student na sekretariát katedry  statistiky a pravděpodobnosti v  úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 19. 1. 2011.