Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat

Byly vypsány termíny na státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství (18.6.2009) a Analýza sociálně ekonomických dat (16.6.2009). Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz a na konkrétní vypsaný termín. Student musí před konáním státní zkoušky předložit Registrační list, na kterém bude mít od studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky.