Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Analýza sociálně ekonomických dat, Kvantitatitvní analýza a Insurance Mathematics – červen 2018

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Insurance Mathematics, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat ve dnech 4. – 7. 6. 2018, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří chtějí státní zkoušku skládat, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz nejpozději do 17. května 2018. Pokud tak neučiní, nebudou moci státní zkoušku skládat!

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát KSTP v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 28. 5. 2018 (možno zaslat mailem na zivalova@vse.cz). Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O dnu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.