Státní zkoušky z vedlejších specializací – srpen 2014

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat dne 25. nebo 26. 8. 2014 (podle počtu přihlášených). Konkrétní termín bude studentům sdělen v červnu.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS až po 12. 6. 2014 na příslušný mimosemestrální kurz (prosíme nepřihlašujte se před uvedeným datem, v ISIS nelze rozlišit červnový a srpnový termín státní zkoušky).

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 26. 6. 2014. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.