Státní zkoušky z vedlejších specializací – srpen 2017

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Insurance Mathematics, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat 21. 8. (příp. 22. 8.) 2017, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří chtějí státní zkoušku skládat v srpnovém termínu, se přihlásí v době 9. – 23. 6. 2017 přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz.

 Student musí předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát KSTP v úředních hodinách nejpozději do 29. 6. 2017. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

 Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O dnu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem nejpozději týden před jejím konáním.