Státní zkoušky z vedlejších specializací – únor 2022

Státní zkoušky z vedlejších specializací – únor 2022

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Pojistná matematika, Analýza sociálně ekonomických dat  a Kvantitativní analýza se budou konat ve dnech 1. – 3. 2. 2022 (podle počtu přihlášených a personálních možností katedry).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální předmět, a to nejpozději do 10. 1. 2022.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení,  na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zivalova@vse.cz co nejdříve, nejpozději do 25. 1. 2022. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání potvrzení.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.