Státní zkoušky z vedlejších specializaví Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat – červen 2011

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství a Analýza sociálně ekonomických dat se budou konat v týdnu 13. – 17. 6. 2011. Konkrétní datum jednotlivých státních zkoušek bude stanoveno dodatečně v závislosti na počtu přihlášených.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací,  se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 30. 5. 2011. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín (bude vypsán a zveřejněn na webu katedry později) budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O konkrétním datu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.