Termín státní zkoušky z vedlejší specializace Analýza sociálně ekonomických dat

Byl stanoven termín státní zkoušky z vedlejší specializace Analýza sociálně ekonomických dat, a to na 29.6.2010. Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz a také na konkrétní termín.  Přesný časový rozpis bude studentům zaslán mailem. Student musí před konáním státní zkoušky předložit Registrační list, na kterém bude mít od studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list student předloží na sekretariát katedry co nejdříve, nejpozději do 21.6.2010 v úředních hodinách.