Termín státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství

Byly stanoveny termíny na státní zkoušky z vedlejší specializace Pojistné inženýrství, a to na 7. 6. 2010 případně 8. 6. 2010.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz. Na konkrétní termín (tj. 7. nebo 8. 6. 2010) budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétním datu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem. Student musí před konáním státní zkoušky předložit  Registrační list, na kterém bude mít od studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list student předloží na sekretariát katedry co nejdříve, nejpozději 31. 5. 2010.