Termíny odevzdání diplomových a bakalářských prací pro rok 2012

Termíny odevzdání diplomových prací

Pro obhajoby v lednu 2012 – odevzdání nejpozději   14. 12. 2011

(podrobné pokyny k přihlašování na státní zkoušky a obhajoby budou zveřejněny začátkem října)

Pro obhajoby v červnu 2012 – odevzdání nejpozději   3. 5. 2012

(podrobné pokyny k přihlašování budou zveřejněny na začátku LS)

Pro obhajoby diplomových prací v srpnu 2012 – druhá polovina června

(přesný termín a podrobné pokyny budou zveřejněn později)

Termíny odevzdání bakalářských prací

Pro obhajoby v lednu 2012 – odevzdání nejpozději  7. 12. 2011                 

(podrobné pokyny k přihlašování na státní zkoušky a obhajoby budou zveřejněny začátkem října)

Pro obhajoby v červnu 2012 – odevzdání nejpozději  14. 5. 2012

(podrobné pokyny k přihlašování budou zveřejněny na začátku LS)